مقالات

شرحی بر خواندن ِ شعر

وقتی که در برابر جمعیتی شعر می خوانم، گمان می کنم که در لحظات خواندن شعر

شرح عشق

به همان اندازه که عشق ورزیدن شیرین است، سخن گفتن از عشق نیز شیرین و شور

شطحیات

جای خالی بودا

هیچ‌کس عزیز! می‌دانی که بامیان با اندوه میانه‌ی خوبی ندارد. می‌دانی که قرن‌ها در یک طرف بامیان بودا ایستاده بود و طرف دیگر آن کوه‌ها.

شطحیات

تو و تاریخ

هیچ‌کس عزیز! تاریخ مثل یک انباری است که در آن واقعیت‌های مرده را روی هم چیده‌اند، مثل یک الماریِ پر از چیزهای مرده، پر از

سخنرانی‌ها

هنر چیست- درسگفتار چهارم

سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟ روان چگونه در هنر منعکس

سخنرانی‌ها

هنر چیست- درسگفتار سوم

سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟ روان چگونه در هنر منعکس

نامه‌های عاشقانه

عشق از تو شروع می شود

سلام اول صبح امروز را از اول چشمانت شروع کرده ام. خوب یادم می آید که همیشه سعی می کردم سمت نگاهت را پیدا کنم.

سیاست

ما به حسین نزدیکتریم یا یزید ؟

بعد از حادثه ی غم انگیز شهادت امام حسین و یاران وفادارش طبیعی ترین و انسانی ترین عکس العمل مسلمانان نسبت به این حادثه ماتم،

روزنگاری‌ها

شرحی بر خواندن ِ شعر

وقتی که در برابر جمعیتی شعر می خوانم، گمان می کنم که در لحظات خواندن شعر از خودم و ازآن جمعیت فاصله می گیرم. شعر