مقالات

حافظ نگاری چهارم

شعر با یک خواهش شروع می شود، خواهشی شکوهمند و شورانگیز. حافظ از باد صبا می

حافظ نگاری سوم

عشق یعنی همه ی جهان. به همین دلیل در معامله ی عشق، بهای عشق چیزی کمتر

حافظ نگاری دوم

شعر با یک پرسش شروع می شود، پرسش از درستی کار و کار درست. هر کاری

شطحیات

جای خالی بودا

هیچ‌کس عزیز! می‌دانی که بامیان با اندوه میانه‌ی خوبی ندارد. می‌دانی که قرن‌ها در یک طرف بامیان بودا ایستاده بود و طرف دیگر آن کوه‌ها.

شطحیات

تو و تاریخ

هیچ‌کس عزیز! تاریخ مثل یک انباری است که در آن واقعیت‌های مرده را روی هم چیده‌اند، مثل یک الماریِ پر از چیزهای مرده، پر از

سخنرانی‌ها

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار پنجم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل

سخنرانی‌ها

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار چهارم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل

نامه‌های عاشقانه

عشق از تو شروع می شود

سلام اول صبح امروز را از اول چشمانت شروع کرده ام. خوب یادم می آید که همیشه سعی می کردم سمت نگاهت را پیدا کنم.

حافظ‌نگاری

حافظ نگاری چهارم

شعر با یک خواهش شروع می شود، خواهشی شکوهمند و شورانگیز. حافظ از باد صبا می خواهد که در میانه ی او و دلبر گریزپایش،

حافظ‌نگاری

حافظ نگاری سوم

عشق یعنی همه ی جهان. به همین دلیل در معامله ی عشق، بهای عشق چیزی کمتر از جان نیست. جهان و هرچه در اوست را