پرسش از چیستی روشنفکر

تأملی بر گفت‌وگوی عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان پیرامون نسبت روشنفکری و حقیقت نهاد «حلقه نگاه نو» گفت‌وگوی مجازی میان دو تن از برجسته‌ترین روشنفکران و متفکران ایرانی، داکتر عبدالکریم سروش و استاد مصطفی ملکیان را در کلاب هاوس برگزار کرده بود که هم برگزاری چنین گفت‌وگوهایی در ذات خود و هم مطالب مطرح شده…