ما به حسین نزدیکتریم یا یزید ؟

بعد از حادثه ی غم انگیز شهادت امام حسین و یاران وفادارش طبیعی ترین و انسانی ترین عکس العمل مسلمانان نسبت به این حادثه ماتم، اندوه و غم بود. بلافاصله پس از این حادثه ی سیاه غم و ماتم بخش وسیعی از جهان اسلام را فرا گرفت. عمق فاجعه و وسعت ظلم آنقدر زیاد بود…

شرحی بر خواندن ِ شعر

وقتی که در برابر جمعیتی شعر می خوانم، گمان می کنم که در لحظات خواندن شعر از خودم و ازآن جمعیت فاصله می گیرم. شعر خواندن برای من نوعی تمرین تنهایی است، نوعی عبور از خویشتن خویش. البته التهاب و دلهره بخش جدایی ناپذیر شعر خواندن است. وقتی که شعر تازه ای برای یک جمع…

شرح عشق

به همان اندازه که عشق ورزیدن شیرین است، سخن گفتن از عشق نیز شیرین و شور انگیز است. اما میان سخن گفتن از عشق وعشق وریزدن تفاوت سهم گینی وجود دارد. سخن گفتن از عشق به گفتار کشاندن کردار است. زبانی کردن جنون انسانی است. سخن گفتن از عشق بازنویسی کردن کرداری است که خود…

سئوال از سرنوشت “من”

وقتی که می گویم من، این من چقدر واقعا من است؟ این من چقدر واقعا به من تعلق دارد؟ این منی که همه چیز را برای او می خواهم چقدر ساخته ی دست من است؟ من را من ساخته ام و یا خدا و تاریخ؟ البته منظورم از خدا همان ملای مسجد محل است چون…

سرنوشت ما را با جنگ رقم زده است

اگر نگاهی به دوره ی پیشا طالبان بیاندازیم به یاد خواهیم آورد که در آن دوره نیز جنگ داخلی شدیدی جریان داشت. ریشه ی این جنگ نیز عمدتا قومی بود. حکمتیار و ربانی هر کدام رهبران اقوام و گروههای دیگری را دور خود جمع کرده بودند و علیه یکدیگر می جنگیدند. طالبان با هدف پایان…

انسان و اسلام

اسلام در آغازین روزهای عمرش بسیار ساده و صریح سخن می گفت و با ساده گی و روانی فکر و اندیشه اش را با مردم در میان می نهاد. در این دوره که اسلام به صورت یک نهضت دینی – سیاسی به تازه گی پا به میدان رقابت با ادیان دیگر گذاشته بود برای گفتگو…

تشبیهات شرعی

در روزگار ما تشبیه سازی دینی ، یا استناد به مستندات دینی برای اثبات و یا رد یک حکم فرضی ، بیش از آنکه قابل تصور باشد فربه و چاق و کیلویی شده است. کسانی که مصدر فتوای شرعی را در دست دارند و صاحب منصب دین اند، بسیار آسان می بخشند و بسیار آسان…

استبداد دموکراتیک دینی

بله با شما موافقم، (استبداد دموکراتیک دینی) یک ترکیب پارادوکسیکال است در حالیکه برای تبیین تئوری های حکومتی، شفافیت زبانی امری است ضروری. با اینهمه ؛ این ترکیب متناقض در تاریخ سرزمین ما حضور واقعی یافته است. ریشه دارترین نظام حکومتی در افغانستان، استبداد است. به شکل ها و شیوه های متفاوت و حتی حاکمان…

شباهت های خدا و مادر

     همه ی آدم ها، صرف نظر از تفاوت های ظاهری و باطنی شان برسر یک موضوع توافق قاطع دارند. سفیدی باشی یا سیاه، مسلمان باشی و یا کافر، اصلا به هر آئین و رنگی که تعلق داشته باشی نگاهت به مادر و مادر در نگاهت یکی است. نگاه همه ی انسان ها به…

احوال شخصی آقایان

تدوین و تصویب قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، در ذات خود، خبر بسیار مسرت بخشی است برای شیعیان از یکسو و برای همه دموکراسی خواهان در افغانستان ازسوی دیگر. یک گروه مذهبی برای نخستین بار در تاریخ سیاسی افغانستان اینک صاحب حقوق قانونی ویژه خویش می شوند و چون همیشه تاریخ ناگزیر نیستند تحت قوانین…