شرحی بر خواندن ِ شعر

وقتی که در برابر جمعیتی شعر می خوانم، گمان می کنم که در لحظات خواندن شعر از خودم و ازآن جمعیت فاصله می گیرم. شعر خواندن برای من نوعی تمرین تنهایی است، نوعی عبور از خویشتن خویش. البته التهاب و دلهره بخش جدایی ناپذیر شعر خواندن است. وقتی که شعر تازه ای برای یک جمع…

شرح عشق

به همان اندازه که عشق ورزیدن شیرین است، سخن گفتن از عشق نیز شیرین و شور انگیز است. اما میان سخن گفتن از عشق وعشق وریزدن تفاوت سهم گینی وجود دارد. سخن گفتن از عشق به گفتار کشاندن کردار است. زبانی کردن جنون انسانی است. سخن گفتن از عشق بازنویسی کردن کرداری است که خود…

مشکل ِ زمان و زبان

ما در گفتگوی عادی و زندگی روزمره زبان را بسیار به راحتی و شیوایی به سه دسته ی گذشته، حال و آینده تقسیم می کنیم و زبان را نیز بر اساس این تقسیم بندی صرف می کنیم. می گوییم گذشته زمانی است که از دست رفته است، حال موقعیتی است که وجود دارد و آینده…

زمان حال و حال ِ زمان

وقتی که به هم دیگر می رسیم ، بعد از سلام ، می پرسیم :حال شما چطور است؟ ما هیچ وقت از همدیگر نمی پرسیم که : گذشته ی تان چطور است؟ یا حتی نمی گوییم که آینده ی شان چگونه است یا خواهد بود. پرسش ما از حال است و البته که مراد ما…

طالبان مساوی با مرگ اند

کسی نمی گوید که مرگ می تواند یک رویداد عادی باشد، نه هیچکس چنین ادعایی ندارد . مرگ هرچند هم عادی باشد و به آرامی و نرمی دست کسی را بگیرد و با خود ببرد بازهم مرگ است، بازهم نابودی است ، بازهم ترس آور و صد البته که همچنان غیر عادی. مرگ هیچوقت نمی…

تاثیرات مهاجرت به غرب بر ادبیات معاصر

گفتگوی خبرگزاری شفقنا با میرحسین مهدوی شفقنا افغانستان- با شروع جنگهای داخلی در افغانستان، پدیده مهاجرت مردم به کشورهای مختلف آغاز شده است. مهاجرت به غرب برای شاعران و نویسندگان با مسایل مختلفی همراه بوده، ناهمخوانی فرهنگ شرقی و غربی، فضای متفاوت جامعه غربی، کمبود مخاطب و مسایل دیگر قطعا بر نوشتار و شعر شاعران…

آن هفت روز پس از هفت سال

این یاد داشت ها در هفت سالگی غروب نشریه ی آفتاب نشر شده اند 2- یا با ما باش، یا بمیر تذکر: نشریه ی آفتاب هفت سال پیش در چنین روزهایی به بند کشیده شد. در سلسله مقالاتی تحت عنوان ” آن هفت روز پس از هفت سال” تلاش خواهم کرد تا بعضی از گفتنی…

آن هفت روز پس از هفت سال

این یاد داشت ها در هفت سالگی غروب نشریه ی آفتاب نوشته شده است. 1- آفتاب چگونه آفتاب شد چند هفته بعد از اینکه آقای کرزی رئیس اداره موقت شد من به افغانستان بازگشتم. این دومین سفرم به سرزمین مادری ام بود. چند ماه پس از کوتادی هفت ثور- که من تقریبا هشت ساله بودم-…