پرسش از چیستی روشنفکر

تأملی بر گفت‌وگوی عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان پیرامون نسبت روشنفکری و حقیقت نهاد «حلقه نگاه نو» گفت‌وگوی مجازی میان دو تن از برجسته‌ترین روشنفکران و متفکران ایرانی، داکتر عبدالکریم سروش و استاد مصطفی ملکیان را در کلاب هاوس برگزار کرده بود که هم برگزاری چنین گفت‌وگوهایی در ذات خود و هم مطالب مطرح شده…

احوال شخصی آقایان

تدوین و تصویب قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، در ذات خود، خبر بسیار مسرت بخشی است برای شیعیان از یکسو و برای همه دموکراسی خواهان در افغانستان ازسوی دیگر. یک گروه مذهبی برای نخستین بار در تاریخ سیاسی افغانستان اینک صاحب حقوق قانونی ویژه خویش می شوند و چون همیشه تاریخ ناگزیر نیستند تحت قوانین…

الهیات طالبانی و مفاهیم مدرن

هرچند فقه سنتی و احکام برخاسته از آن پدیده ی تازه ای نبوده و قدمتی قریب به عمر اسلام دارد اما فقه حکومتی و حکومت فقه در عصر ما پس از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران و بعد ها امارت اسلامی در افغانستان متولد شد. بحث هایی نظیر قطع دست سارق ( دزد)، سنگسار…

زبان و جهان آقای گنجی

” اختراع ضروریات تشیع” جدید ترین نوشته ی آقای گنجی است که به بررسی بخشی از احکام فقهی شیعی می پردازد. مدعای اصلی این نوشته طرح و احتمالا تلاش برای اثبات این فرضیه است که بخشی از ضروریات تشیع در مرور ایام به آن اضافه شده و یا به تعبیر آقای گنجی اختراع شده اند. آقای…

سرنوشت شاعر

پرسش از نسبت شعر و شاعر، از یکسو پرسش از نسبت هنر و انسان است و از سوی دیگر تامل در چگونگی رابطه و نسبت بین دو موجود زنده است. شعر و شاعر، هر دو، دو اندام تازه وزنده اند که دور از یکدیگر و مستقل از هم زندگی می کنند اما این دوری و…

تاوان این خون تا قیامت ماند برما

در افغانستان سال‌های سال است که جنگ جریان دارد. سال‌هاست که ما علیه یک‌دیگر می‌جنگیم و به بهانه‌های مختلف، هم‌دیگر را می‌کشیم. سی یا چهل سال پیش را در نظر بگیرید. منظور زمان جنگ‌های داخلی است. هر جبهه و هر رهبر حزبی به انواع و اقسام آیه و حدیث مسلح بود و طرف مقابل خود…