زمان حال و حال ِ زمان

وقتی که به هم دیگر می رسیم ، بعد از سلام ، می پرسیم :حال شما چطور است؟ ما هیچ وقت از همدیگر نمی پرسیم که : گذشته ی تان چطور است؟ یا حتی نمی گوییم که آینده ی شان چگونه است یا خواهد بود. پرسش ما از حال است و البته که مراد ما…

انسان و اسلام

اسلام در آغازین روزهای عمرش بسیار ساده و صریح سخن می گفت و با ساده گی و روانی فکر و اندیشه اش را با مردم در میان می نهاد. در این دوره که اسلام به صورت یک نهضت دینی – سیاسی به تازه گی پا به میدان رقابت با ادیان دیگر گذاشته بود برای گفتگو…

تشبیهات شرعی

در روزگار ما تشبیه سازی دینی ، یا استناد به مستندات دینی برای اثبات و یا رد یک حکم فرضی ، بیش از آنکه قابل تصور باشد فربه و چاق و کیلویی شده است. کسانی که مصدر فتوای شرعی را در دست دارند و صاحب منصب دین اند، بسیار آسان می بخشند و بسیار آسان…

استبداد دموکراتیک دینی

بله با شما موافقم، (استبداد دموکراتیک دینی) یک ترکیب پارادوکسیکال است در حالیکه برای تبیین تئوری های حکومتی، شفافیت زبانی امری است ضروری. با اینهمه ؛ این ترکیب متناقض در تاریخ سرزمین ما حضور واقعی یافته است. ریشه دارترین نظام حکومتی در افغانستان، استبداد است. به شکل ها و شیوه های متفاوت و حتی حاکمان…

شباهت های خدا و مادر

     همه ی آدم ها، صرف نظر از تفاوت های ظاهری و باطنی شان برسر یک موضوع توافق قاطع دارند. سفیدی باشی یا سیاه، مسلمان باشی و یا کافر، اصلا به هر آئین و رنگی که تعلق داشته باشی نگاهت به مادر و مادر در نگاهت یکی است. نگاه همه ی انسان ها به…

پرسش از چیستی روشنفکر

تأملی بر گفت‌وگوی عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان پیرامون نسبت روشنفکری و حقیقت نهاد «حلقه نگاه نو» گفت‌وگوی مجازی میان دو تن از برجسته‌ترین روشنفکران و متفکران ایرانی، داکتر عبدالکریم سروش و استاد مصطفی ملکیان را در کلاب هاوس برگزار کرده بود که هم برگزاری چنین گفت‌وگوهایی در ذات خود و هم مطالب مطرح شده…

احوال شخصی آقایان

تدوین و تصویب قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، در ذات خود، خبر بسیار مسرت بخشی است برای شیعیان از یکسو و برای همه دموکراسی خواهان در افغانستان ازسوی دیگر. یک گروه مذهبی برای نخستین بار در تاریخ سیاسی افغانستان اینک صاحب حقوق قانونی ویژه خویش می شوند و چون همیشه تاریخ ناگزیر نیستند تحت قوانین…

آن هفت روز پس از هفت سال

این یاد داشت ها در هفت سالگی غروب نشریه ی آفتاب نشر شده اند 2- یا با ما باش، یا بمیر تذکر: نشریه ی آفتاب هفت سال پیش در چنین روزهایی به بند کشیده شد. در سلسله مقالاتی تحت عنوان ” آن هفت روز پس از هفت سال” تلاش خواهم کرد تا بعضی از گفتنی…

آن هفت روز پس از هفت سال

این یاد داشت ها در هفت سالگی غروب نشریه ی آفتاب نوشته شده است. 1- آفتاب چگونه آفتاب شد چند هفته بعد از اینکه آقای کرزی رئیس اداره موقت شد من به افغانستان بازگشتم. این دومین سفرم به سرزمین مادری ام بود. چند ماه پس از کوتادی هفت ثور- که من تقریبا هشت ساله بودم-…

الهیات طالبانی و مفاهیم مدرن

هرچند فقه سنتی و احکام برخاسته از آن پدیده ی تازه ای نبوده و قدمتی قریب به عمر اسلام دارد اما فقه حکومتی و حکومت فقه در عصر ما پس از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران و بعد ها امارت اسلامی در افغانستان متولد شد. بحث هایی نظیر قطع دست سارق ( دزد)، سنگسار…